ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Waarin onze algemene voorwaarden over ‘de overeenkomst’ wordt gesproken, wordt gedoeld op de overeenkomst
tussen praktijk Verlies en verder, Stéphanie Beijnes en de cliënt.

ARTIKEL 2: HET ORIENTEREND GESPREK
1 Het oriënterend gesprek wordt in rekening gebracht.
2 Dit gesprek draagt een diagnosticerend karakter.
3 De maximale duur van een oriënterend gesprek is twee uren.
4 In de opvolgende afspraak vindt de mondeling afstemming plaats (tussen trainster en cliënt) over de aard en de omvang van het traject.
5 De cliënt vult administratieve gegevens in.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST
1 De overeenkomst wordt gesloten door invulling en ondertekening van de opdrachtbevestiging door de cliënt en de trainster.
2 Bij een partner en of familiebegeleiding dienen, in sommige gevallen, beide partners een eigen opdrachtbevestiging in te vullen en te ondertekenen.
3 Ontvangst van dit document bij Praktijk Verlies en verder, Stéphanie beijnes bevestigd de aangegane overeenkomst.

ARTIKEL 4 INKORTEN OF VERLENGEN VAN HET AANTAL BEGELEIDINGEN
1 Het inkorten van het aantal begeleidingen, zoals vernoemd in de overeenkomst, gebeurd in overleg met de cliënt.
2 Indien aan het einde van het aantal overeengekomen begeleidingsbijeenkomsten blijkt dat een uitbreiding noodzakelijk is, overlegt de trainster dit met de cliënt.
3 Hierover brengt Praktijk Verlies en verder, Stéphanie Beijnes opnieuw een opdrachtbevestiging uit.

ARTIKEL 5 VERPLAATSING VAN EEN BEGELEIDINGSAFSPRAAK
1 In geval de cliënt, of diens partner, verzoekt tot verplaatsing van een reeds gemaakte begeleidingsafspraak, geldt de volgende regeling:
a. Bij verzoek tot verplaatsing tot 3 dagen voorafgaande aan de begeleiding afspraak zijn geen kosten verbonden.
b. Bij verzoek tot verplaatsing 2 dagen (48 uur) – dag vooraf wordt 50% doorgerekend.
c. Bij niet verschijnen van een cliënt op afgesproken tijdstip berekend de Praktijk 100% begeleidingskosten.
2 Ingeval dat Praktijk verlies en verder, Stephanie Timmermans verzoekt tot verplaatsing van een reeds gemaakte begeleidingsafspraak, zijn er voor zowel de cliënt als de Praktijk geen kosten aan verbonden.

ARTIKEL 6 ANNULERING
Bij annulering van een eenmaal aangegane overeenkomst, brengt Praktijk Beijnes de nog resterende persoonlijke- ,partner- of familiebegeleidingen in rekening.

ARTIKEL 7 TELEFONSICHE OF SKYPE BEGELEIDING
Ingeval een cliënt beroep doet op telefonisch begeleiding/consult, wordt de duur van het gesprek berekend conform het tarief voor persoonlijke begeleidingen.