Omgaan met verlies & verandering is te leren | Leren bewegen tussen overleven & leven.

'Veranderen is te leren.' - Stéphanie Beijnes

Rouw, verlies & verandering op de werkvloer.

Verlies, verandering en verder

– Is er veel oud zeer in de organisatie?

– Wil je vormgeven aan Rouwverlof?

– Is er in het team in korte tijd veel veranderd?

– Gaan jullie reorganiseren?

– Is er in het team gemis aan verbinding?

– Zijn er veel medewerkers in verzuim waar verlies speelt?

– Is er moeite met een nieuwe werkwijze?

 

Voor wie

• HRM-managers, coördinatoren, coaches die die aandacht aan medewerkers willen geven rondom verlies, rouw en verandering.

• Managers die medewerkers, clienten ondersteunen die na een verlies of een verandering weer op verhaal moeten komen. 

▪ Medewerkers, die verlies van een collega hebben ervaren.

▪ Medewerkers, die na de Covid-tijd opnieuw focus en synergie met elkaar willen vinden.

▪ Medewerkers, die groot life-event meemaken, denk aan verlies werk, relatie, gezondheid) doormaken wat invloed heeft op hun functioneren.

Handvat het Kompas:

Omgaan met verlies en verandering is niet een lineair stapsgewijs proces. Medewerkers ervaren verlies en verandering als een storm, waarin ze aan alle kanten heen en weer gaan. 

De kunst van het navigeren, eigen koers blijven varen biedt handvat Het Kompas richting bij. 

Noord, Zuid, Oost & West

De vier windrichtingen wijzen naar belangrijke punten in ons leven: Zuid wijst naar het verleden en onze overleef-mechanismen, Noord naar je toekomst en Oost en West refereren aan vertrouwen in jezelf en anderen. Je kunt de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen.

Veerkracht is te leren

“Mensen hebben enorm veel veerkracht, de kunst is om jezelf beter te leren kennen. In essentie ontstaan problemen als pijn vermeden wordt met overleven, vechten/vluchten/bevriezen. Alle verlies verandert als het echt gezien wordt. Het vraagt alleen wel moed alles te willen zien.

Met het Kompas bied ik mensen, teams en organisaties een heldere en toegankelijke tool om perspectief en nieuwe wegen te ontdekken.”

Organisaties staan voor grote uitdagingen. Samen leren, samenwerken, leven in een ondersteunende, gezonde werkomgeving en zo samen antwoord te geven hoe dat te doen in een sterk veranderende wereld, in een samenleving die kampt met grote vraagstukken. 

Mensen hebben geen weerstand op verandering, maar op de angst iets kwijt te raken.

Wat ik doe

 1. VERLIES EN VERANDERING OP DE WERKVLOER

  Data open voor inschrijving:

  Woensdag 28 februari 2024

  Dinsdag 9 april 2024

  Dinsdag 28 mei  2024.

  Tijd: 09.30 inloop

  10.00 -17.00 uur, lunch 12.30-13.30 uur

  Locatie: Good Place 2 Work

  Kosten:495 euro inclusief koffie/thee en boek ‘Het Kompas’.

  Aanmelden: mail naar info@verliesenverder.nl

  meer informatie bel 06-24 763 761

   

  Of direct aanmelden:


  Totaal: € -

Testimonials

Inspiratie

Facebook