Passend onderwijs

 

Passend onderwijs

 

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een plek op een school krijgen die past bij hun mogelijkheden en kwaliteiten.

Met de invoering van deze wet zijn alle scholen onderverdeeld in regionale samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden werken regulier en speciaal onderwijs samen om voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te bieden. Er zijn daarbij afspraken gemaakt over de basisondersteuning die binnen iedere school geboden moet worden. Dit is verwoord in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De scholen beschrijven daarnaast ook voor hun eigen school welke begeleidingsmogelijkheden zij bovenop dit basisaanbod hebben. Dit wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

De samenwerkingsverbanden ontvangen financiële middelen om voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te creëren. Per samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze middelen. Daarbij wordt er naar gestreefd om leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Scholen hebben zorgplicht gekregen. Dit betekent dat de school de plicht heeft om voor iedere leerling passende ondersteuning te organiseren. Waar mogelijk wordt deze ondersteuning op de basisschool zelf geboden. Mochten de onderwijsbehoeften van de leerling buiten het schoolondersteuningsprofiel vallen, dan zal de school zoeken naar een andere passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband.

Verdere informatie is te vinden op de volgende webisites:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/in-het-kort/

 

Passend Onderwijs en Stichting Kompas

Onder Passend Onderwijs wordt de dienstverlening van Zorgteam Kompas voor de scholen die vallen onder de besturen van HAAL, Veluwe Plus, Bunschoten en SBO De Werf voortgezet. Kompas heeft als doel begeleiding op de scholen te bieden om de basisondersteuning en lichte ondersteuning verder te versterken. Daarnaast fungeert Kompas als schakel bij het inschakelen van zorg binnen het samenwerkingsverband waar de school onder valt.

Onze scholen bevinden zich in acht samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:

Almere | Passend Onderwijs Almere| naar de website
Zutphen | SWV IJssel/Berkel | naar de website
Apeldoorn | Leerplein055| naar de website
Arnhem | SWV Passendwijs | naar de website
Eemland | SWV De Eem| naar de website
Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Zeewolde | Zeeluwe| naar de website
Barneveld (Ede) en Veenendaal |Rijn&Gelderse Vallei | naar de website
Hilversum | Unita | naar de website

Omdat de ondersteuningsroute per samenwerkingsverband verschilt, heeft Kompas deze voor iedere school beschreven in een checklist leerlingbegeleiding. In deze checklist worden de stappen vanaf de lichte ondersteuning tot en met de zware ondersteuning stapsgewijs doorgenomen. De checklists zijn te vinden onder Checklist per SWV.

 

 

 

 

 

 • Agenda

  • 1 t/m 5 mei Meivakantie
  • 24 mei College van Bestuur
  • 12 juni Raad van Toezicht
  • 21 juni College van Bestuur
  • Contactformulier

   Please leave this field empty.

  • Naar SBO De Werf

   SBO De Werf

  Burgemeester de Beaufortweg 16

  (033) 470 13 15

  info@kompas.nu