Passend onderwijs

Samenwerken Passend onderwijs

Passend Onderwijs 1 augustus 2014

Hoewel de dienstverlening van Zorgteam Kompas wordt voortgezet worden de scholen van onze Zorgfederatie vanaf 1 augustus 2014 verdeeld over acht samenwerkingsverbanden PO. U vindt hier het overzicht voor de scholen van onze federatie.

Passende perspectieven

Op 1 augustus 2010 is de wet ‘Referentieniveau’s Nederlandse taal en rekenen’ in werking getreden. Het doel is de kennis van taal en rekenen op een hoger niveau te brengen. Dit wordt gerealiseerd door doorlopende leerlijnen te maken.

In iedere fase zijn referentieniveau’s vastgesteld, dit is het gewenste niveau wat een leerling op een bepaald moment moet beheersen.
Deze referentiekaders bieden concrete doelen die in het onderwijs gebruikt kunnen worden om het leerstofaanbod op af te stemmen. Als een leerling referentieniveau 1F niet haalt, moet de school een ontwikkelingsperspectief opstellen.

Bij het opstellen van aangepaste leerlijnen is het project Passende Perspectieven goed bruikbaar. Binnen dit project worden leerroutes ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor leerlingen die aanpassingen in het onderwijs nodig hebben.

Op de site www.taalenrekenen.nl staat veel informatie over dit project. Ook kunnen verschillende leerroutes al gedownload worden (kies referentieniveaus taal of referentieniveaus rekenen; kies zorgleerlingen; helemaal onderaan de pagina kun je items downloaden of bestellen).

 

 

 

 • Agenda

  • 22 mei 2014 ZAT/PCL
  • 02 juni 2014 Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
  • 12 juni 2014 ZAT/PCL
  • 25 juni 2014 Algemene Ledenvergadering
  • 26 juni 204 ZAT/PCL

  Alle data

 • Contactformulier


  Please leave this field empty.

 • Naar SBO De Werf

  SBO De Werf

Burgemeester de Beaufortweg 16

(033) 470 13 15

info@kompas.nu